Abordarea noastra

Mediu

 

SC ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN SA, cu sediul în Roman, strada Ştefan cel Mare, bl. 15, scara A, parter, ap 1, judeţul Neamţ, titular al activitătii. Producţia şi prelucrarea metalelor; 2.3. Prelucrarea metalelor feroase: a) exploatarea laminoarelor la cald cu o capacitate de peste 20 de tone de oţel brut pe oră, conform anexa 1 la Legea nr. 278/2013, desfășurată în Soseaua Roman - Iasi , Km 333, loc. Cordun, jud. Neamţ, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu nr. 1 din 11.01.2016.

 

Informaţii privind impactul potenţial asupra mediului al activităţii pentru care se solicită revizuirea autorizaţiei integrate de mediu pot fi consultate la punctul de lucru al titularului din Soseaua Roman - Iasi , Km 333, loc. Cordun, jud. Neamţ, în zilele lucrătoare în intervalul orar 8,00-16,00 precum şi la APM Neamţ cu sediul în municipiul Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie, nr. 5, judeţul Neamţ, de luni-joi în intervalul orar 8-16,30 și vineri între 8-14. Observaţiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris la sediul APM Neamţ, prin fax nr. 0233.219695, sau electronic la adresa de e-mail a APM Neamţ office@apmnt.anpm.ro.

Politica de Mediu - ArcelorMittal Tubular Products Roman