Informatii pentru actionari

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 04.10.2023

 

In atentia actionarilor: va informam ca rezultatele financiare ale AMTP Roman la data de 30 iunie 2023 sunt disponibile pe website-ul Societatii

 

In atentia actionarilor: va informam ca rezultatele financiare ale AMTP Roman la data de 30 iunie 2022 sunt disponibile pe website-ul Societatii

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 24.08.2022

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 24.08.2022

 

In atentia actionarilor: va informam ca rezultatele financiare ale AMTP Roman la data de 30 iunie 2020 sunt disponibile pe website-ul Societatii

Situatii financiare la data de 30062020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29.05.2020

Convocator AGOA 29052020 

Material informativ AGOA 29052020

Situatii financiare 31122019 I

Situatii financiare 31122019 II

Raportul Administratorilor

Program de activitate si buget 2020

Propunere candidatura membru Consiliu de Administratie

Procura reprezentare actionari persoane fizice

Procura reprezentare actionari persoane juridice

Raportul auditorului

Hotarare AGOA 29052020

Rezultate voturi AGOA 29 mai 2020

Raport non-financiar de dezvoltare sustenabila_2019

 

In atentia actionarilor: va informam ca rezultatele financiare ale AMTP Roman la data de 30 iunie 2019 sunt disponibile pe website-ul Societatii

Situatii financiare la 30.06.2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 15 octombrie 2019


    

Rezultate voturi aferente rezolutiilor adoptate in cadrul AGOA din data de 15.10.2019

Hotarare AGOA 15.10.2019

Convocator AGOA 15.10.2019

Material informativ AGOA 15.10.2019

Situatii financiare 31.12.2018 (I)

Situatii financiare 31.12.2018 (II)

Raportul Administratorilor

Program de activitate si Buget de Venituri si Cheltuieli 2019

Propunere candidatura membru al Consiliului de Administratie

Procura reprezentare actionari persoane fizice

Procura reprezentare actionari persoane juridice

 

 

In atentia actionarilor: va informam ca rezultatele financiare ale AMTP Roman la data de 30 iunie 2018 sunt disponibile pe website-ul Societatii

Situatiile Financiare ale AMTP Roman la data de 30 iunie 2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 30 mai 2018

Hotarare AGOA 30.05.2018;

Rezultate voturi aferente rezolutiilor adoptate in cadrul AGOA din data de 30.05.2018;

Convocator AGOA 30.05.2018;

Material informativ AGOA 30.05.2018;

Situatii financiare 31.12.2017 (I);

Situatii financiare 31.12.2017 (II);

Raportul auditorului independent;

Raportul Administratorilor;

Program de activitate si Bugetul de Venituri si Cheltuieli 2018;

Procura reprezentare actionari persoane fizice;

Procura reprezentare actionari persoane juridice.

 

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 29 martie 2018 

    Convocator AGEA 29 martie 2018;

    Material informativ AGEA 29 martie 2018;                    

    Procura de reprezentare in cadrul AGEA din 29.03.2018_persoane fizice;

    Procura de reprezentare in cadrul AGEA din 29.03.2018_persoane juridice.

    Hotarare AGEA 29.03.2018

    Rezultate voturi aferente rezolutiilor adoptate in cadrul AGEA din data de 29.03.2018

 

  

In atentia actionarilor: va informam ca rezultatele financiare ale AMTP Roman la data de 30 iunie 2017 sunt disponibile pe website-ul Societatii

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 30.05.2017 


   

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 06.12.2016

 

In atentia actionarilor: va informam ca rezultatele financiare ale AMTP Roman la data de 30 iunie 2016 sunt disponibile pe web site-ul Societatii: 

Situatiile Financiare ale AMTP Roman la data de 30 iunie 2016

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 24.05.2016

•Hotarare AGOA din 24.05.2016

•Rezultatele voturilor aferente rezolutiilor adoptate in cadrul AGOA din data de 24.05.2016.

•Convocator AGOA

•Material informativ AGOA

•Situatii Financiare ale Societatii I

•Situatii Financiare ale Societatii II

•Buget si Program de activitate AMTP Roman 2016

•Raportul auditorului

•Raportul Administratorilor

•Proiect hotararea AGOA

•Buletin de vot prin corespondenta 

•Procura actionari persoane fizice

•Procura actionari persoane juridice.

In atentia actionarilor: va informam ca rezultatele financiare ale AMTP Roman la data de 30 iunie 2015 sunt disponibile pe web site-ul Societatii:

Situatiile Financiare ale AMTP Roman la data de 30 iunie 2015 


Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 28.04.2015

Rezultatele voturilor aferente rezolutiilor adoptate in cadrul AGOA din 28.04.2015

Hotararea AGOA 28.04.2015

Informare actionari ca urmare a intrarii in vigoare a Regulamentului ASF nr. 3/2015

Material informativ AGOA

Situatii Financiare ale Societatii I

Situatii Financiare ale Societatii II

Buget AMTP Roman 2015

Raportul auditorului

Raportul Anual I

Raport Anual II

Raportul Administratorilor

Proiect hotararea AGOA 

Buletin de vot prin corespondenta 

Procura actionari persoane fizice

Procura actionari persoane juridice       

 

 

 

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 19.02.2015

  

Procedura de retragere a actionarilor

Rezultate voturi aferente rezolutiilor adoptate in cadrul AGEA din 19.02.2015

Hotarare AGEA 19.02.2015

AMTP Roman erata la convocator


Convocator AGEA - 19.02.2015

 

Material informativ - AGEA 19.02.2015

 

AMPT Roman - Raport Special CA

 

Formular procura persoane fizice - AGEA 19.02.2015

 

Formular procura persoane juridice - AGEA 19.02.2015

Buletine de vot corespondenta - AGEA 19.02.2015

Proiect de hotarare  - AGEA 19.02. 2015

 

 

 

In atentia actionarilor: va informam ca rezultatele financiare ale AMTP Roman la data de 30 iunie 2014 sunt disponibile pe web site-ul Societatii

→  Situatiile Financiare ale AMTP Roman la data de 30 iunie 2014 (PDF)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 24.04.2014

→  Raspunsul AMTP Roman la solicitarea SIF Moldova din cadrul AGOA din data de 24.04.2014 (PDF)

→  Rezultatele voturilor aferente rezolutiilor adoptate in cadrul AGOA din data de 24.04.2014 (PDF)

→  Raspunsul AMTP Roman la intrebarile adresate de SIF Moldova cu ocazia AGOA din 24-25.04.2014 (PDF)

→  Convocator AGOA (PDF)

→  Material informativ AGOA (PDF)

→  Situatii Financiare ale Societatii (I) (PDF)

→  Situatii Financiare ale Societatii (II)(ZIP)

→  Raportul auditorului (PDF)

→  Raportul Anual al Societatii (I) (PDF)

→  Raportul Anual al Societatii (II) (PDF)

→  Raportul Administratorilor (PDF)

→  Proiect hotararea AGOA (PDF)

→  Buletin de vot prin corespondenta (PDF)

→  Procura actionari persoane fizice (PDF)

→  Procura actionari persoane juridice (PDF)